Galleria TASO

Elinvoimaisen, paikallisen  ja kansainvälisen taide-, käsityö-, yritys- ja tapahtumakulttuurin edellytyksenä ovat toimivat työskentely- ja esitystilat keskeisellä paikalla.

Tilaprojekti syntyi oululaisten kaverusten haaveesta tarjota paikalliselle kulttuuririntamalle nopeaa konkretiaa ilman ylempää toiminnanohjausta, ennalta määriteltyjä tavoitteita tai ylimääräistä byrokratiaa.

Entinen villatehdas ja OSAOn käsityöoppilaitos on nykyisin noin 150 kulttuuritoimijan käytössä ja he tarjoavat palveluita, tapahtumia, taidetta, muotoilua, koodia, käsitöitä, harrastustiloja ja työpajoja vuosittain tuhansille kävijöille.

Tilaprojekti on saavuttanut tavoitteensa täyttämällä tyhjenevä oppilaitos kulttuuritoimijoista ja on siirtänyt vastuun vuokraustoiminnasta Villatehdasalueen kiinteistöjen nykyiselle omistajalle, Oulun kaupunkikonsernin Potential Toimitilat Oy:lle.

Tilaa kulttuurille

TILAn lähtökohtana ja ydinperiaatteena on tarjota laadukkaita toimitiloja yhteisölliseen, kaiken tasoiseen, tekijälähtöiseen ristikulttuuritoimintaan ja luovan alan yrittämiseen.

Yhteisöllisyys

Yhteisömme koostuu talon vuokralaisista ja alivuokralaisista. Kulttuurikiihdyttämö ry on yhteisön perustama yhdistys jonka tarkoituksena on laajentaa toimintaa ja yhteistyöverkostoa myös kiinteistön ulkopuolelle.

Vuokratoiminta

Pääasiallinen vuokratoiminta on siirtynyt kokonaisuudessaan Potential Toimitilat Oy:lle helmikuusta 2023 alkaen joka hoitaa vastaisuudessa Villatehdasalueen kiinteistöjen sekä alueen ylläpidosta.

Pikisaaresta

Oulun Pikisaaren historiallinen miljöö inspiroi pehmeämpien arvojen vaalimiseen kulttuurin ja yritystoiminnan kehittämisen lähtökohtana. TILAssa alueen herkkä ja ainutlaatuinen ympäristö koetaan suojeltavana voimavarana joka motivoi kestävämpiin toimintatapoihin.

Tapahtumat

Kulttuurikiihdyttämö ry järjestää tapahtumia jotka tuovat alueelle lisää vetovoimaa ja saaren kevyen liikenteen väylälle virkistävän pysähdyspaikan. Aktiivinen, paikallinen kulttuuritoiminta houkuttelee paikalle myös ulkopuolisia tapahtumajärjestäjiä.

Synergiaetu

Perustamisvuosien jälkeen entinen OSAOn kampusalue on muuntautunut Oulun keskeiseksi vierailukohteeksi jossa taiteilijat, yrittäjät ja muut eri alojen toimijat yhdistävät voimansa. Kulttuurikeskuksen tavoitteena on synnyttää alueella ihmisten ja eri alojen välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä.

Yhteystiedot

en_US