Kulttuurikiihdyttämö [TILA] Oy

Elinvoimaisen, paikallisen  ja kansainvälisen taide-, käsityö-, yritys- ja tapahtumakulttuurin edellytyksenä on toimivat työskentely- ja esitystilat keskeisellä paikalla.

Tilaprojekti syntyi oululaisten kaverusten haaveesta tarjota paikalliselle kulttuuririntamalle konkretiaa ilman ylempää toiminnanohjausta, ennalta määriteltyjä tavoitteita tai ylimääräistä byrokratiaa.

Nyt OSAOn entinen käsityöoppilaitos on yli sadan kulttuuritoimijan käytössä ja tarjoaa palveluita, tapahtumia, taidetta, muotoilua, koodia, käsitöitä, harrastustiloja ja työpajoja vuosittain tuhansille kävijöille.

Tilaa kulttuurille

TILAn lähtökohtana ja ydinperiaatteena on tarjota laadukkaita toimitiloja yhteisölliseen, kaiken tasoiseen, tekijälähtöiseen ristikulttuuritoimintaan ja luovan alan yrittämiseen.

Yhteisöllisyys

TILA-yhteisö koostuu talon vuokralaisista ja alivuokralaisista. Kulttuurikiihdyttämö ry on yhteisön perustama yhdistys jonka tarkoituksena on laajentaa toimintaa ja yhteistyöverkostoa myös TILAn ulkopuolelle.

Vuokratoiminta

TILA Oy:n toimintaa ohjaavat kulttuuritalon vuokralaiset. TILA toimii mediaattorina ja neuvottelee päävuokrasopimuksista, vuokralaisten oikeuksista ja vastuualueista kiinteistön omistajan kanssa. TILA hoitaa henkilökohtaisesti toimijoiden toiveet, tarpeet ja kiinteistöhallintaan liittyvät asiat.

Pikisaaresta

Oulun Pikisaaren historiallinen miljöö inspiroi pehmeämpien arvojen vaalimiseen kulttuurin ja yritystoiminnan kehittämisen lähtökohtana. TILAssa alueen herkkä ja ainutlaatuinen ympäristö koetaan suojeltavana voimavarana joka motivoi kestävämpiin toimintatapoihin.

Tapahtumat

Kulttuurikiihdyttämö [TILA] mahdollistaa Kulttuurikiihdyttämö ry:n kanssa tapahtumia jotka tuovat alueelle lisää vetovoimaa ja saaren kevyen liikenteen väylälle virkistävän pysähdyspaikan. Aktiivinen, paikallinen kulttuuritoiminta houkuttelee paikalle myös ulkopuolisia tapahtumajärjestäjiä.

Synergiaetu

Vaikeiden perustamisvuosien jälkeen entinen OSAOn kampusalue on hiljalleen muuntautumassa Oulun keskeiseksi vierailukohteeksi jossa taiteilijat, yrittäjät ja muut eri alojen toimijat voivat pysähtyä kulttuurin äärelle ja yhdistää kokemuksensa. Kulttuurikeskuksen tavoitteena on synnyttää alueella ihmisten ja eri alojen välistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä.

Yhteystiedot

TILA on avoinna arkisin klo 11-17 jolloin talon toimintaa koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Oulun Paitapainosta löytyvään yrittäjään ja Kulttuurikiihdyttämö TILA Oy:n perustajaan Joni Kestiin.

Kulttuurikiihdyttämö TILA Oy
Pikisaarentie 15, 90100 Oulu
tilaprojekti@gmail.com
045 78327 527